Status:
Sortuj według:

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą ofertą bezpiecznych narzędzi nieiskrzących z atestem ATEX=ATmosphere Explosible.

Jesteśmy dystrybutorem dwóch wiodących producentów narzędzi nieiskrzących, firmy GEDORE oraz firmy KENNEDY należącej do grupy CROMWELL.

Przy pomocy zamieszczoncyh w tym dziale narzędzi, pragniemy zaprezentować Państwu obszerną gamę naszych produktów, która może zostać poszerzona o narzędzia rozwiązujące Państwa nietypowe problemy.


Wykonanie Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
- nieiskrzące
- z atestem ATEX=ATmosphere Explosible.
- posiadają właściwości antymagnetyczne
- w wysokim stopniu są odporne na korozję (np. pod wpływem wody morskiej)
- w wysokim stopniu są odporne na ścieranie
- produkowane są ze stopów metali nieżelaznych: aluminium i brązu specjalnego wieloskładnikowego oraz miedzio-berylu (oba stopy zostały przebadane przez Urząd do spraw Badań i Prób Materiałów w Berlinie, dotyczy narzędzi marki GEDORE).


ANALIZA MATERIAŁOWA DLA MARKI GEDORE


ANALIZA MATERIAŁOWA DLA MARKI KENNEDY

Skład chemiczny (Aluminium - brąz specjalny wieloskładnikowy)
Al: 10–12%
Ni: 4–6%
Fe+Mn: poniżej 5.8%
Cu+Al+Ni+Fe+Mn:  reszta
Produkcja Narzędzi nieiskrzących GEDORE:
Prawie wszystkie oferowane przez nas narzędzia nieiskrzące odlewane są na podstawie drewnianych lub plastikowych modeli. Modele te wytwarzane są przez doświadczonych fachowców zgodnie z odpowiednią dla danych narzędzi normą DIN.
Po wykonaniu pierwszego odlewu przeprowadzona zostaje pełna kontrola. Poprzez skład materiałowy, odpowiednie rozgrzanie, właściwe piaskowanie formy odlewniczej i nadlewy, uzyskany zostaje optymalny odlew. Wszystkie te dane zostają zachowane, by przy ponownym wykonywaniu odlewu o tych samych danych technicznych można było uzyskać idealne wartości. Dzięki temu zapewniona zostaje wysoka jakość.Zastosowanie Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
Stosowane są na całym świecie, między innymi w takich branżach jak:
- wydobycie gazu i ropy,
- przetwórstwo ropy,
- przemysł chemiczny,
- rurociągi,
- wojskowość,
- elektrownie i gazownie,
- oczyszczanie zbiorników,
- lakiernie,
a także w innych sytuacjach, w których iskry oznaczają potencjalne zagrożenie pożarowe lub eksplozję.


Wskazówki dotyczące zastosowań Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
Ze względu na specyfikę zastosowań, narzędzia nieiskrzące muszą być stosunkowo bardziej miękkie niż zwykłe narzędzia. Z tego też powodu praca przy pomocy tych narzędzi musi być wykonywana ze szczególnq dbałością i starannością. Należy unikać przeciążeń.
Zastosowanie narzędzi nieiskrzących nie może być jedynym zabezpieczeniem miejsc potencjalnie zagrożonych pożarem lub wybuchem. W celu pełnej ochrony personelu oraz mienia przestrzegać należy odpowiednich przepisów BHP.


Kontrola jakości Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
Dodatkowo po każdym spuście wykonywana jest kontrola jakości zgodna z normą DIN 50049.2.2 dla narzędzi GEDORE oraz kontrola jakości zgodna z normą JIS M7002:96 i GB 10686-1989 dla narzędzi KENNEDY
Kontrolowane są:
- właściwości mechaniczne
- granica nacisku
- wytrzymałość na rozciąganie
- wytrzymałość na rozszerzanie
- twardość i skład chemiczny.
To dzięki takiej kontroli mamy gwarancję, że oferowane przez nas narzędzia nieiskrzące zawsze odpowiadają najwyższym standardom jakości.


Dodatkowa Kontrola jakości Narzędzi nieiskrzących GEDORE:
Na życzenie Klienta, za opłatą, możemy zlecić przeprowadzenie dodatkowej specyficznej dla każdego narzędzia kontroli:
- wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w celu wykrycia luk,
- kontrola powierzchni zewnętrznej pod względem rys.


Gwarancja na Narzędzia nieiskrzące GEDORE oraz KENNEDY
Narzędzia GEDORE oraz KENNEDY objęte są gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania wykluczone są z tej gwarancji.
Firma GEDORE oraz KENNEDY zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w materiale, jego obróbce czy wykonaniu.

Nowości
2021.12.17 12:17
SZANOWNI KLIENCI

Informujemy, że w związku z przerwą świąteczno-noworoczną nasza firma przyjmuje zamówienia do 17 grudnia, do godz. 12-tej włącznie.

Zamówienia przesłane lub opłacone po tym terminie zostaną przyjęte do realizacji w styczniu 2022r.

Ostatnie paczki wysyłamy 20 grudnia.