Status:
Sortuj według:

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą ofertą bezpiecznych narzędzi nieiskrzących z atestem ATEX=ATmosphere Explosible.

Jesteśmy dystrybutorem dwóch wiodących producentów narzędzi nieiskrzących, firmy GEDORE oraz firmy KENNEDY należącej do grupy CROMWELL.

Przy pomocy zamieszczoncyh w tym dziale narzędzi, pragniemy zaprezentować Państwu obszerną gamę naszych produktów, która może zostać poszerzona o narzędzia rozwiązujące Państwa nietypowe problemy.


Wykonanie Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
- nieiskrzące
- z atestem ATEX=ATmosphere Explosible.
- posiadają właściwości antymagnetyczne
- w wysokim stopniu są odporne na korozję (np. pod wpływem wody morskiej)
- w wysokim stopniu są odporne na ścieranie
- produkowane są ze stopów metali nieżelaznych: aluminium i brązu specjalnego wieloskładnikowego oraz miedzio-berylu (oba stopy zostały przebadane przez Urząd do spraw Badań i Prób Materiałów w Berlinie, dotyczy narzędzi marki GEDORE).


ANALIZA MATERIAŁOWA DLA MARKI GEDORE


ANALIZA MATERIAŁOWA DLA MARKI KENNEDY

Skład chemiczny (Aluminium - brąz specjalny wieloskładnikowy)
Al: 10–12%
Ni: 4–6%
Fe+Mn: poniżej 5.8%
Cu+Al+Ni+Fe+Mn:  reszta
Produkcja Narzędzi nieiskrzących GEDORE:
Prawie wszystkie oferowane przez nas narzędzia nieiskrzące odlewane są na podstawie drewnianych lub plastikowych modeli. Modele te wytwarzane są przez doświadczonych fachowców zgodnie z odpowiednią dla danych narzędzi normą DIN.
Po wykonaniu pierwszego odlewu przeprowadzona zostaje pełna kontrola. Poprzez skład materiałowy, odpowiednie rozgrzanie, właściwe piaskowanie formy odlewniczej i nadlewy, uzyskany zostaje optymalny odlew. Wszystkie te dane zostają zachowane, by przy ponownym wykonywaniu odlewu o tych samych danych technicznych można było uzyskać idealne wartości. Dzięki temu zapewniona zostaje wysoka jakość.Zastosowanie Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
Stosowane są na całym świecie, między innymi w takich branżach jak:
- wydobycie gazu i ropy,
- przetwórstwo ropy,
- przemysł chemiczny,
- rurociągi,
- wojskowość,
- elektrownie i gazownie,
- oczyszczanie zbiorników,
- lakiernie,
a także w innych sytuacjach, w których iskry oznaczają potencjalne zagrożenie pożarowe lub eksplozję.


Wskazówki dotyczące zastosowań Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
Ze względu na specyfikę zastosowań, narzędzia nieiskrzące muszą być stosunkowo bardziej miękkie niż zwykłe narzędzia. Z tego też powodu praca przy pomocy tych narzędzi musi być wykonywana ze szczególnq dbałością i starannością. Należy unikać przeciążeń.
Zastosowanie narzędzi nieiskrzących nie może być jedynym zabezpieczeniem miejsc potencjalnie zagrożonych pożarem lub wybuchem. W celu pełnej ochrony personelu oraz mienia przestrzegać należy odpowiednich przepisów BHP.


Kontrola jakości Narzędzi nieiskrzących GEDORE oraz KENNEDY:
Dodatkowo po każdym spuście wykonywana jest kontrola jakości zgodna z normą DIN 50049.2.2 dla narzędzi GEDORE oraz kontrola jakości zgodna z normą JIS M7002:96 i GB 10686-1989 dla narzędzi KENNEDY
Kontrolowane są:
- właściwości mechaniczne
- granica nacisku
- wytrzymałość na rozciąganie
- wytrzymałość na rozszerzanie
- twardość i skład chemiczny.
To dzięki takiej kontroli mamy gwarancję, że oferowane przez nas narzędzia nieiskrzące zawsze odpowiadają najwyższym standardom jakości.


Dodatkowa Kontrola jakości Narzędzi nieiskrzących GEDORE:
Na życzenie Klienta, za opłatą, możemy zlecić przeprowadzenie dodatkowej specyficznej dla każdego narzędzia kontroli:
- wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w celu wykrycia luk,
- kontrola powierzchni zewnętrznej pod względem rys.


Gwarancja na Narzędzia nieiskrzące GEDORE oraz KENNEDY
Narzędzia GEDORE oraz KENNEDY objęte są gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania wykluczone są z tej gwarancji.
Firma GEDORE oraz KENNEDY zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w materiale, jego obróbce czy wykonaniu.

Nowości
2020.04.07
Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja w związku z koronawirusa powoduje obecnie niepewność i wiele otwartych kwestii. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa o aktualnej sytuacji w MM-TOOLS Śpiewak Sp.J.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Tylko dzięki naszym pracownikom możemy nadal świadczyć usługi dla Państwa firmy. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki przestrzeganiu wszystkich podjętych środków i dużej dyscyplinie udało nam się do tej pory uchronić naszą firmę przed wirusem (na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zachorowań w naszej firmie).

Oczywiście nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji i dołożymy wszelkich starań, aby dotrzymać terminów dostaw. Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo, iż ze względu na obecną sytuację nie można zagwarantować terminów dostaw, gdyż mogą wystąpić opóźnienia.

Życzymy Państwu dużo wytrwałości w tak trudnym okresie i przede wszystkim zdrowia dla Państwa i Państwa najbliższych.

Z poważaniem
Zespół MM-TOOLS